Get Adobe Flash player

SKKN HOẠT ĐỘNG GÓC MẪU GIÁO LỚN

 

      
 
 Phần I: Phần mở đầu
   I .Lý do chọn đề tài :
        Mọi người đều công nhận rằng đồ chơi là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu đối với cuộc sống của trẻ. Tuy nhiên ,không phải ai cũng  có tiền để mua hoặc mua được hết đồ chơi cho trẻ . Để thoả mãn hoạt động vui chơi của trẻ chúng ta có thể tự làm lấy đồ chơi cho trẻ. Ở trường mầm non muốn trẻ phát triển tốt thì cô giáo phải là người thể hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà học, bằng cách thông qua “hoạt động góc”.Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung,tổ chức cho trẻ chơi nói riêng. Giáo viên  cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì ? Chơi như thể nào để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ.
Vì vậy đồ chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú  và tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy nhiêu. Từ những thực tế mà tôi đã thể hiện ở lớp, việc cho trẻ hoạt động góc từ các đồ dùng, đồ chơi   tôi đã nhận thấy được rằng việc thực hiện hoạt động góc không phải để cho trẻ chơi không mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn nhau.
Chính vì tầm quan trọng muốn giúp cho sự hứng thú chơi trong trẻ ngày càng nhiều hơn, mở mang kiến thức sâu rộng hơn nên tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng hoạt động góc qua đồ dùng, đồ chơi ”
II. Mục đích nghiên cứu :                                                   
 Thông qua  đồ chơi ỏ giờ hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ năng phân biệt, so sánh, … nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về nội dung bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện.
III. Nhiệm vụ  nghiên cứu :  
- Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc trên lớp ở trường MN Mầm Non.
      - Đề xuất một số biện pháp của Gi¸o viªn nhằm nâng cao chất lượng dậy hoạt động góc. Ở trường MN Mầm Non trong hiện tại và những năm tiếp theo.
      - Cách tìm nguyên vật liệu làm đồ chơi cho trẻ. Cách sử dụng đồ chơi phục vụ cho hoạt động góc
     -  Quá trình trẻ chơi với đồ chơi đó như thế nào ở các góc chơi
IV. Phạm vi nghiên cứu :
         -  Bước đầu làm quen công tác nghiên cứu khoa học, khả năng và điều kiện còn hạn chế, nên tôi chỉ tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng dậy hoạt dộng Góc ở lớp 5 tuổi B trường mầm non Bông Sen.
V. Đối tượng nghiên cứu :
          *         Đối tượng nghiên cứu
-                     Thực trạng và biện pháp về công tác nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc.
          *          Khách thể nghiên cứu:
-                     hoạt động Góc ở trẻ 5 tuổi thực hiện chương trình đổi mới.
           * Địa bàn nghiên cứu: Trường MN Mầm Non Bông sen
 
PHẦN II : NỘI DUNG
 
I. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 
1.) Một số vấn đề cơ bản và cơ sở lý luận của đề tài:
 
* vài nét về vấn đề nghiên cứu:
         1.1 Đặc điểm bản chất của hoạt động Góc.
    Hoạt động không phải là thừa năng lượng ( Như các nhà tư sản phương tây quan niệm) mà hoạt động ở đây cụ thể là hoạt động góccủa trẻ được người lớn tổ chức,hướng dẫn, giúp đởtẻ tái tạo lại những kiến thức trẻ đã được học, được nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy. Trong giờ học, những sự việc, hiện tượng sẩy ra trong môi trường sống gần gũi trẻ, thông qua đó trẻ học được mẫu nhân cách phù hợp với xã hội loài người . Trẻ chơi chủ yếu do mâu thuẫn nhu cầu và khả năng của trẻ, nhu cầu muốn bắt chước , muốn làm người lớn, nhưng khả năng và sức lực của trẻ chưa đủ để làm người lớn do đó trẻ giải toả mâu thuẫn đó dưới một hình thức cực kì độc đáo đó là hoạt động Góc:
-         Góc phân vai
-         Góc xây dựng
-         Góc học tập
-         Góc nghệ thuật
-         Góc thiên nhiên
 Nghĩa là chúng tham gia vào xã hội người lớn theo cách riêng của mình. Chúng tưởng tượng mình là người lớn và cũng đóng một cương vị xã hội như họ Ví dụ: Người mẹ , cô giáo, chú công nhân, bác sỹ…. .
 Với vai trò chúng tái tạo lại cuộc sống của người lớn một cách tổng quát trong hoàn cảnh tưởng tượng. Hoạt động Góc có một đặc trưng rất riêng vì chơi của trẻ không phải là thật, mà là giả Vờ, nhưng sự giả vờ ấy mang tính chất rất thật.
Ví dụ : Góc xây dựng : trẻ giả vờ đóng vai chú công nhân, những việc làm của trẻ thể hiện rất cần cù, cặm cụi làm công việc của người công nhân đồng thời trẻ biết hợp tác với nhau để thực hiện một công việc được giao.
 Hay trẻ “ Giả vờ đóng vai Bác sĩ” trẻ thể hiện là là 1 Bác sĩ tốt hết lòng chăm sóc bệnh nhân của mình.nhưng hoạt động của trẻ không nhằm đến mục đích cuối cùng là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ để thoả mãn nhu cầu xã hội của trẻ – làm quen và tham gia vào xã hội người lớn. Tức là hoạt động góc của trẻ không nhằm làm ra sản phẩm mà nằm trong sự hấp dẫn của quá trình hoạt động.
 Ví dụ: Góc học tập:
Trẻ tái tạo lại những gì đã được cô dậy trẻ trên tiết học hoặc những kiến thức chưa chuyển tải hết trong tiết học chung. Nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ vững bền hơn.Và tư duy trừu tượng phát triển, kèm theo là tư duy logic, tư duy ngôn ngữ cũng phát triển.
Trong các giờ học trước cô dậy các cháu nặn những con vật nuôi trong nhà, hoặc nặn những người thân, trong hoạt động góc cháu có thể sáng tạo nặn cô giáo và các bạn đi chơi công viên,…
 Như vậy, rõ ràng hoạt động góc được phát triển và mở rộng dần theo sự phong phú và mở rộng các mối quan hệ qua lại của trẻ với môi trường xung quanh. Bản chất hoạt động góc là một hoạt động phản ánh sáng tạo, độcđáo sự tác động qua lại giữa trẻ với môi trường xung quanh. Khi trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang sống cuộc sống thực. Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành động một cách tự lực, tự nguyện và tự tin.
1.2/ Ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức hoạt động góc.
 Trong hoạt động gãc lµ tổng hồ c¸c loại trị chơi . trong qu¸ trình chơi trẻ cã thể tự bổ sung để mở rộng chủ đề chơi, nội dung chơi, nội dung hoạt động. Chính vì vậy đặc trưng cơ bản của trẻ chơi lµ qu á trình tưởng tưởng biểu hiện rất râ, trẻ được tự do tù tạo nghĩa là tự nghĩ ra chủ đề chơi nội dung chơi…vì vậy m nội dung chơi luơn phụ thuộc vo kinh nghiệm của trẻ. Hoạt động gĩc lµ phương tiện gi¸o dục nhận thức. Trong quḠtrình thực hiện các trò chơi, trẻ phải sử dụng cácphương tiện, đồ dïng, nhờ sự tiếp xóc vốn hiểu biết của trẻ được mở rộng như: tªn gọi, mµu sắc, kích thước, hình dạng những thuộc tính khơng gian của đồ vật….. hay khi đứng trªn cương vị của người lớn( qua c¸c vai chơi) để thể hiện hoạt động của họ, trẻ mới hiểu được ý nghĩa hoạt động của con người lµ: lµm việc vì người kh¸c. Hoạt động gãc củng cố chính xác và  mở rộng sự hiểu biết của trẻ về hiện tượng xung quanh. Nội dung của hoạt động gãc lµ cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ, trong khi hoạt động trẻ phản ¸nh cuộc sống đó  một cách sáng tạo và độc đáo.  Thông qua hoạt động góc trẻ thực sự làm  chủ những gì trẻ biết tức là trẻ biết vận dụng những kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống xung quanh để thực hiện nhu cầu chơi.
Ví dụ: Kh«ng cã dao ®Ó c¾t rau khi ch¬i trß ch¬i (nấu ăn), trẻ dïng miếng nhựa giống con dao để cắt vµ tiÕn hµnh thao t¸c  như đang cắt bằng dao thật. Hơn thế nữa những biểu hiện tri thức của trẻ thu nhận được trong cuộc sống sẽ được củng cố, chính x¸c vµ s©u sắc hơn.
Ví dụ : Sự hiểu biết về cơng việc của B¸c c«ng nh©n, của B¸c sĩ sẽ s©u sắc hơn khi chơi trß ch¬i x©y dùng, trß ch¬i B¸c sÜ.
Cũng trong hoạt động gãc ph¸t triển nhu cầu nhận thức, tính tØ mØ, ham hiểu biết của trẻ. Đây lµ một cơ sở căn bản để gi¸o dục trí tuệ cho trẻ, hoặc trong khi hoạt động trẻ đóng một vai nµo đó thể hiện những hµnh động vµ mối quan hệ của người lớn, trẻ muốn đóng đúng hơn, giống thật hơn, nhưng vốn tri thức vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống của trẻ chưa đủ nªn cũng xuất hiện nhu cầu nhận thức mới, đó cũng lµ một yếu tố trong sự ph¸t triển trí tuệ.
Trong khi hoạt động gãc c¸c qu¸ tr×nh t©m lý, nhận thức cũng ph¸t triển, chẳng hạn khi đóng vai, m« tả hiện tượng nµy hay hiện tượng kia, trẻ thường suy nghĩ về chng thiết lập mối quan hệ giữa c¸c hiện tượng kh¸c nhau, tức lµ  trẻ phải huy động tất cả tri thức của mình, lóc nµy  tư duy, trí nhớ của trẻ cũng được ph¸t triển.
 Trong khi chơi trẻ được đối thoại cng nhau, trao đổi tư tưởng thoả thuận, thương lượng cng nhau, trẻ phải nãi cho c¸c b¹n kh¸c hiểu vµ phải hiểu lời bạn kh¸c nãi , nªn ng«n ng÷ ®­îc ph¸t triển. Ng«n ng÷ ®ãng vai trß rất quan trọng vì nhờ cã ng«n ngữ trẻ mới giao tiếp vµ trình bầy ý kiến của mình với bạn. Cũng chính trong hoạt động gãc trÎ ph¶I lu«n tạo ra hoµn cảnh chơi, sử dụng vật liệu thay thế, sử dụng c¸c kí hiệu tượng trưng, điều nµy lµm cho trÝ tưởng tượng, nên óc s¸ng tạo của trẻ ph¸t triển mạnh mẽ.
Ví dụ: Khi đóng vai Bác sĩ, do động cơ bắt chước Bác sĩ giống thật hơn nên trẻ dễ dàng phục tùng các qui tắc ẩn kín trong vai chơi. Đó là bác sĩ ân cần, chu đáo, thông cảm và có trách nhiệm với bệnh nhân. Hoặc thông qua người bán hàng trẻ học được cách cư sử giữa người với người một cách lịch lãm, như chào hỏi cảm ơn… của người mua hàng và giao hàng trong khi giao tiếp.
 Thông qua trò chơi sáng tạo. Cô giáo giúp trẻ hình thành phẩm chất đạo đức quí b¸u như: lòng nhân ái, ân cần, tốt bụng, chu đáo, quan tâm, cảm thông thật thà, dũng cảm, kiên trì, chịu khó… Đặc biệt là lòng nhân ái – không có một loại hình hoạt động nào ở tuổi mẫu giáo lại có thể giúp trẻ bộc lộ xúc cảm, tình cảm và thái độ của mình một cách thoải mái, tự nhiên như thể hiện các vai chơi trong hoạt động Góc. Trẻ xúc động, vui buồn theo vai chơi của mình, trẻ bồn chồn lo lắng hồi hộp, xót xa khi con ốm( trong trò chơi mẹ con); trẻ biết âu yếm, vuốt ve, chải đầu cho búp be (trò chơi với búp bê). Trẻ thông cảm, vội vàng có trách nhiệm với bệnh nhân khi đóng vai Bác sĩ ; Trẻ cần cù xếp từng viên gạch, một cách nhẹ nhàng khi chơi trò chơi xây dựng.. trẻ khéo léo kiên trì khi chơi trò chơi học tập( tô các chữ chấm mờ , điền chữ còn thiếu trong từ nối các số với số lượng đồ vật, cắt dán các bông hoa, hay quả còn thiếu trên cành. Nặn tái tạo lại các con vật, trái cây, vẽ những gì mà cháu nhìn thấy hoặc đã được học trong các tiết hoạt động chung mà chưa thực hiện hết. Như vậy hoạt động góc còn là phương tiện phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết cho trẻ. Sự suy luận phán đoán, óc tư duy hình tượng và tư duy trừu tượng tư duy lô rích của trẻ được hình thành và phát triển mạnh .
      Cứ như vậy qua quá trình hoạt động Góc việc trải nghiệm tình cảm và việc luân đổi vai chơi giúp trẻ đặt mình vào vị trí của người khác, từ đó biểu tượng của lòng nhân ái dần được khắc sâu trong trẻ, đặt nền móng đầu tiên cho việc giáo dục đạo đức ở trẻ Mầm Non.
   Ngoài ra, hoạt động góc còn là phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo vì phần lớn các hoạt động có kèm theo vận động : Đi, chạy, nhẩy..những vận động này sẽ giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tăng hô hấp, máu lưu thông…giúp cho các chức năng khác nhau của cơ thể phát triển và củng cố các vận động cơ bản. Đi, chạy nhảy..phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo…
 Mặt khác trong khi hoạt động với nhiều thể loại hoạt động với nhiều chủng loại phong phú với các đồ chơi hấp dẫn nhiều mầu sắc, trẻ phấn khởi vui ve là điều kiện tốt cho sự phát triển thể lực và tâm lý trẻ mẫu giáo. Hoạt động góc bao gồm cả các trò chơi sáng tạo cũng là phương tiện giáo dục thẩm my cho trẻ, thông qua hoạt động chơi trẻ cảm nhận được cái đẹp của sự phong phú đa dạng về mầu sắc, về kích thước, chất liệu, âm thanh của đồ vật, đồ chơi. Thông qua quá trình hoạt động trẻ còn cảm nhận được caí đẹp trong hành vi cư sử giữa người với người. Đặc biệt là trongtrò chơi xây dựng, lắp ghép giúp trẻ tự mình sáng tạo ra cái đẹp( các công trình xây dựng) từ đó phát triển tình cảm thẩm mỹ cho trẻ.
 Cuối cùng hoạt động góc còn là phương tiện giáo dục lao động vì trong các hoạt động góc thường phản ánh sinh hoạt của người lớn trong xã hội, phản ánh các hình thức lao động của người lớn nên qua các trò chơi hình thành ở trẻ một số kỹ năng lao động như cầm dao, cầm kéo, các thao tác nấu ăn quét dọn nhà cửa cũng qua hoạt động góc, Trẻ định ra được mục đích chơi và nỗ lực cùng nhau thực hiện kết quả. Tất nhiên không mang lại kết quả cụ thể nào nhưng có tác dụng hình thành tính mục đích, tính tổ chức, tính sáng tạo, tính cần cù, khả năng chú ý, tư duy, ngôn ngữ tính đồng đội, tính hợp tác. Tính nhường nhịn ,tương thân tương ái… đây chính là những phẩm chất cần thiết cho hoạt động sau này. Ngoài ra những hoạt động tích cực trong quá trình hoạt động góc có ý nghĩa tích cực trong việc giáo dục lòng yêu lao động. Vì thế  NK. Crupxaia nói: “Trò chơi ®ã chính là lao động”.
* Tóm lại: Với những ý nghĩa rất quan trọng như trên hoạt động góc có giá trị rất lớn trong việc phát triển toàn diện nhân của trẻ mẫu giáo và đã trở thành phương tiện để giáo dục trẻ em; có giá trị không nhỏ nó quyết định sự thành công trong việc phát triển Tình cảm xã hội – phát triển thẩm mỹ- phát triển thể chất – phát triển ngôn ngữ - phát triển nhận thức. Hay nói cách khác nó là phương tiện giáo dục không thể thiếu nhằm phát triển toàn diện nhân cách và trí tuệ cho trẻ ở trường Mầm Non .  
 
Với ý nghĩa trên tôi hy vọng nếu đề tài thành công sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc tại nơi tôi công tác.  
 
 
4./ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động góc ở lớp 5 tuổi
* Việc thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ được tuân theo các nguyên tắc sau:
+ Chia diện tích phòng thành các góc hoặc các khu vực chơi khác nhau
+ Bố trí góc chơi yên tĩnh (tạo hình, sách..) xa các góc ồn ào( xây dựng, gia đình, bán hàng..)
+ Có góc cố định (góc tạo hình, gia đình, sách..), có góc di động hoặc thay đổi tuỳ theo chủ đề chính của lớp trong thời gian đó
+ Có ranh giới riêng giữa các góc (sử dụng mảng tường, các giá, tủ để ngăn cách)
+ Có lối đi lại giữa các góc, đủ rộng cho trẻ di chuyển
+ Bố trí bàn ghế ,đệm, gối.. phù hợp với từng góc
+ Đồ chơi, học liệu để mở, vừa tầm với của trẻ
+ Đặt tên góc dễ hiểu đối với trẻ
+ Sau mỗi chủ đề cần thay đổi cách bố trí và hoạt động ở các góc để tạo cảm giác mới lạ và hấp dẫn đối với trẻ
+ Cho phép trẻ tham gia tổ chức góc chơi của mình
 
*Một số gi¶i pháp thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ:
a. Thư viện đồ chơi:
Ngoài những giờ học, hoạt động trên lớp, trẻ được luân phiên đến thư viện chơi, tập… bởi nơi đây vó nhiều loại sách, đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng. Thư viện đồ chơi có nhiều góc chơi giúp trẻ học bằng chơi, chơi mà học rất có kết quả nhö vaäy thư viện đồ chơi nhiều loại sách từ nhà trẻ đến lớp mẫu giáo theo chủ đề, chủ điểm phục vụ nội dung chương trình giáo dục của ngành mầm non seõ thöïc hieän toát chuyên đề “Làm quen văn học - chữ viết”, laø hieäu tröôûng nhà trường,toâi luoân lo laéng suy nghĩ cần phải thaønh laäp phòng thư viện đồ chơi, nhằm tạo điều kiện để trẻ được thực nghiệm. Đây là môi trường phong phú giúp trẻ làm quen với việc “đọc sách” từ tuổi mầm non. Bước đầu hình thành cho trẻ có một số kỹ năng “đọc viết” chuẩn bị điều kiện để trẻ vào học phổ thông.
 Nhaø tröôøng caàn coù các loại sách: Những bộ tranh nhà trẻ, truyện tranh chữ to, thơ chữ to, tạp chí, hoạ báo đều có hình ảnh minh hoạ. Về truyện thì có truyện cổ tích kể theo tranh, truyện dân gian Việt Nam, truyện kể sáng tạo. Những bài thơ, ca dao, đồng dao cùng các nguồn tài liệu được chọn lựa phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ và các nội dung sách có liên quan đặc thù văn hoá địa phương. Sách là một phần trong đồ dùng đồ chơi cho trẻ: sách giúp trẻ làm quen môi trường chung quanh, làm quen với tạo hình, với toán, với chữ viết…
Ngoài ra, còn có sách cho cô tham khảo những nội dung văn hoá dân tộc Việt Nam , chăm sóc sức khoẻ, sách truyện tranh của nước ngoài… đối với trẻ đồ chơi cũng là một loại sách đặc biệt sinh động. Trẻ không những xem tranh, ngắm nhìn tranh trong sách mà trẻ còn hoạt động với đồ vật, đồ chơi, và tự kể theo ngôn ngữ của trẻ. Cô giúp trẻ sửa những từ trẻ dùng không đúng và giúp trẻ phát triển từ mới. Trẻ có thể tự làm sách truyện từ tranh ảnh do trẻ tự vẽ hoặc sưu tầm để rèn luyện khéo tay. Trẻ chơi ghép tranh có từ dưới tranh, trẻ chỉ các “chữ cái” hoặc “từ” trẻ đã làm quen. Trẻ kể chuyện theo tranh về các loại thực phẩm, món ăn cách chế biến. Bộ tranh lô tô giúp trẻ kể chuyện những vật nuôi trong gia đình, con vật sống trong rừng… trên cùng một bức tranh, nhiều trẻ kể theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra với đồ chơi nước, trẻ tưởng tượng thuyền, đò trôi trên sông, đồ chơi cát trẻ nghĩ ra cách chơi đắp núi, xây cầu vừa chơi vừa đọc thơ, ca dao, đồng dao…
Trong thư viện đồ chơi có bàn xoay, có tranh rời trẻ tự sắp thành câu chuyện, có sân khấu rối với đủ loại rối… để trẻ diễn tập, tạo nhiều hứng thú. Trẻ giới thiệu nhân vật trong truyện và thơ, trẻ có thể thể hiện các nhân vật trong vai Thánh Gióng, Tấm Cám, Cấy khế… làm tái hiện tâm trạng, hành động, ngôn ngữ của các nhân vật trong câu chuyện, trẻ cũng tự chơi với nhân vật rối và còn dùng rối để kể, nói chuyện một cách tự nhiên.
Đồ chơi vốn có nhiều chủng loại trong đó đồ chơi bằng điện tử mang tính giáo dục hiện đại. Loại đồ chơi này vừa hình ảnh vừa có âm thanh, trẻ phân biệt tiếng kêu của nhân vật, phân biệt các phương tiện giao thông. Trẻ chơi chuyển động các hình ảnh trên màn hình thật say sưa hấp dẫn. Trẻ hiểu tiếng tượng thanh như “suối chảy róc rách”, “chim hót líu lo” tiếng tượng hình “mây trôi lững lờ”, em bé được “nâng niu”.
Cô hướng dẫn giúp trẻ phát âm chuẩn, trẻ thuộc nhiều thơ, biết nhiều truyện, nắm vốn từ phong phú phân biệt từ láy như “lung linh, lấp lánh…” hiểu từ chính xác hơn như “run cầm cập, kêu ầm ĩ”… bước đầu cảm nhận từ văn học “đẹp như trăng rằm, đẹp như tơ nhuộm”… trẻ nói trôi chảy khi diễn đạt ý muốn và cảm xúc tình cảm của mình; và có thể sử dùng các từ này vào đời sống của trẻ.
Ở phòng thư viện đồ chơi còn trang bị phương tiện nghe, nhìn đầy đủ với băng tiếng, băng hình như Tích Chu, Cô bé quàng khăn đỏ… trẻ nghe mãi, thích xem phim, hiểu rõ nội dung câu chuyện, kể lại cho ông bà cha mẹ và bạn bè nghe. Trường đã chỉ đạo giáo viên ở lớp và giáo viên phụ trách phải nắm chương trình giảng dạy, và cùng hợp tác rất chặt chẽ nên việc thực hiện chuyên đề đã đạt kết quả rất cao.
Việc trang trí góc sách, đồ dùng đồ chơi phải phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Tăng cường các điều kiện cho trẻ được hoạt động cá nhân và theo nhóm nhỏ. Trẻ được rèn luyện khả năng quan sát, cảm thụ, giúp trẻ yêu thích văn học, phát triển năng khiếu. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ trước quần chúng, trước các bậc phụ huynh, các buổi liên hoan văn nghệ, không chỉ có trẻ năng khiếu tham gia mà lần lượt các trẻ trong trường đều được trình diễn kể chuyện, đọc thơ gây được nhiều niềm tin, cảm tình.
b, Thiết kế tranh chủ điểm
+Mục đích:
 - Gây hứng thú cho trẻ, cung cấp kinh nghiêm cho trẻ
 - Để cho mọi người biết đang học chủ điểm gì?
 - Phản ánh nội dung cơ bản của chủ đề , chủ điểm ,để cô và trẻ hướng vào thực hiện.
 • Tranh chủ điểm treo ở vị trí dễ nhìn
   Tranh chủ điểm có thể là tranh vẽ tập thể của các trẻ và cô hoặc tranh theo kiểu mạng . Có sự bổ sung dưới mảng một đề tài để cung cấp thêm kiến thức , kinh nghiệm cho trẻ
    Cụ thể cách làm tranh chủ điểm ở một số ví dụ như sau:
       -VD: Chủ điểm “ Thế giới động vật”
Trước khi bước vào chủ điểm coõ troứ chuyện trao đổi về chủ điểm sắp học coõ tìm hiểu xem trẻ đã biết và chưa biết điều gì về chủ điểm, để từ đó cùng trẻ và phụ huynh chuẩn bị nguyên vật liệu như : tranh ảnh, các con vật, mô hình, băng đĩa về các loài động vật
Khi thiết kế tranh chủ điểm coõõ cũng cùng trẻ trò chuyện, thảo luận về nụi soỏng, đặc điểm nổi bật của các loài động vật đó, cho các cháu vẽ 1 bức tranh tập thể (trên giấy cuộn to ghép vào) về thế giới của các loài động vật : động vật sống trong gia đình (chó, mèo,gà, ngan...), động vật sống dưới nước (cá, tôm, cua, ốc, mực..), động vật sống trong rừng (hổ, khỉ, báo, voi...), các loài côn trùng (bướm, ong, chuồn chuồn...). Không nhất thiết trẻ phải vẽ xong trong một buôỉ , mà cô và trẻ bổ xung tiếp vào các chủ đề nhánh nhỏ sau đó bằng cách vẽ hoặc tô màu (trên giấy A4), rồi cắt dán bổ xung vào bức tranh => Đến cuối chủ điểm có thể cho trẻ quan sát lại bức tranh và tổng kết chủ đề
 
 
 
Tương tự ở Chủ điểm “ Bé với giao thông” coõ cũng cùng trẻ chuẩn bị những nguyên vật liệu mở ở góc chủ điểm như: tranh ảnh do trẻ sưu tầm , bút sáp mầu , giấy vẽ, giấy màu, giấy nhăn, hồ dán , kéo ….
Trẻ tạo lập tranh chủ điểm theo từng chủ đề nhánh, qua các hoạt động chiều hoặc hoạt động góc ở góc tạo hình …
 
c, Thiết kế môi trường hoạt động ở các góc theo các chủ đề
       Sau đây tôi xin đi vào thiết kế môi trường hoạt đông ở các góc theo một vài chủ đề cụ thể:
 · Chủ đề : Ngày hội của mẹ
Tôi thiết kế môi trường hoạt động ở một số góc như sau :
+Góc sách:
- Trang trí góc đọc sách: Để làm cho góc đọc sách thực sự hấp dẫn đối với trẻ ,lôi cuốn trẻ, cần sử dụng các gam màu sáng để trang trí góc này : thảm, đệm, các giỏ để sách …;trưng bày các con rối ,trò chơi, tranh ảnh; các tập băng ghi âm hoặc băng hình về các câu chuyện có trong giá sách; các sách do trẻ tự sưu tầm…
Ví dụ;- Cho trẻ ghi lời hứa với mẹ
Nguyên liệu: những mảnh giấy nhỏ, bút sáp màu, hồ dán.
Cách tạo môi trường: giáo viên hỏi trẻ muốn hứa điều gì với mẹ, cô ghi giúp và để cho trẻ tự trang trí lời hứa đó, rồi tự dán lên
Nhất. Làm sách về mẹ mang tên “Ai hiểu mẹ nhất” dưới dạng một bài phỏng vấn nho nhỏ => Qua đó trẻ hiểu về mẹ của mình hơn
 Cách làm : phát cho mỗi mẹ của trẻ môt phiếu và đề nghị ghi đầy đủ thông tin. Mỗi trẻ cũng có một phiếu tương tự, nhưng cô giáo sẽ ghi theo sự hiểu biết của chính đứa trẻ. Cô dán hai tờ phiếu đó cạnh nhau và cho trẻ và mẹ cùng so sánh xem ai hiểu mẹ mình
 
+ Góc tạo hình:
   Cho trẻ vẽ chân dung mÑ , lµm b­u thiÕp tÆng c« gi¸o
   Nguyên liệu : Giấy A4, bìa màu, giấy nhăn, giấy màu, kéo, hồ dán, dây kim tuyến, lá cây khô, hoặc tươi.
  Cách làm : cô và trẻ cùng thiết kế các loại hình dáng của bưu thiếp. Sau đó cô cho trẻ tự trang trí theo những gì trẻ thích
-                      =>Trẻ có thể làm trong giờ hoạt động góc hoặc các buổi hoạt động chiều
 
-                      Trẻ làm tít chữ tập thể để thể hiện tình cảm đối với mẹ
 
 · Chủ đề :Thế giới động vật
Tôi có thể thiết kế môi trường hoạt động mở ở một số góc sau:
   
Góc xây dựng : cho trẻ xây vườn bách thú
. Thiết kế tranh hoạt động góc xây dựng: Tranh chuồng thú, vườn hoa, thảm cỏ, cả khuôn viên của vườn bách thú.
Tạo các nguyên vật liệu khác nhau để xây chuồng thú (hộp, khối gỗ, khối nhựa, bộ lắp ghép, để phát triển trí tưởng tượng, năng lực cảm thụ của trẻ.
Tạo các kiểu thảm cỏ bằng các nguyên vật liệu khácnhau như: giấy nhăn, dây nilon , nhựa
Tạo ra hoa : cho trẻ lấy xốp màu cắt thành cánh hoa, sau đó dính vào vỏ thạch, lấy ống hút làm cành. Hoặc làm bằng giấy nhăn và xốp quấn quanh dây thép.
Tạo cây : (cây dừa, cây vạn tuế) Dùng giấy bìa cũ làm thân, xốp màu làm lá
- Dùng sỏi, vỏ sò, để trẻ xếp đường đi
Các con vật cô và trẻ có thể tạo thêm bằng cách vẽ hình các con vật đó rồi gắn vào đế xốp,
( Chú ý: Chuẩn bị nguyên vật liệu mở để cho trẻ trang trí)
· Làm nội quy ở các góc. Cô và trẻ cùng thảo luận và đề ra nội quy cho từng góc đó. Hàng ngày cô và trẻ có thể dựa vào đó để đánh giá xem góc chơi nào chơi ngoan nhất, đúng nội quy nhất
 
 
 
 
 
 
 
Góc Bé tập làm nội trợ:
-          Thiết kế tranh hoạt động các thực phẩm được chế biến từ động vật. Cô chia thành 2 cột
.
 Thực phẩm sống
Thực phẩm đã được chế biến
( Trẻ vẽ hoặc cắt dán)
(Trẻ vẽ hoặc cắt dán)
 
ở mỗi cột cô cho trẻ sưu tầm, cắt dán các thực phẩm sống và chín
Cho trẻ làm các bài tập về dinh dưỡng để trẻ hiểu được giá trị dinh dưỡng của các món ăn..
- Tạo các món ăn từ đất nặn: thịt bò, xôi, đỗ
- Cô chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ làm các món ăn như :
-Món nem: Túi nilon( làm vỏ quấn nem), Giấy màu vụn, xốp màu vụn (làm nhân nem), băng dính 1 mặt (dán)
- Món bánh : đất nặn trắng (nặn bánh trôi), đất nặn vàng (nặn bánh rán) ,
· Chủ đề : “ Tết và mùa xuân”
Ơ chủ điểm này tôi thiết kế môi trường hoạt động ở một số góc như sau:

Gia đình vui sắm tết
(Tranh vẽ chân dung mẹ) Mother
(Tranh vẽ chân dung bố) Father
(Tranh vẽ chân dung bé) Baby
Thời trang
Món ăn
Đồ dùng
Thời trang
Món ăn
Đồ dùng
Thời trang
Món ăn
Đồ dùng

Góc “ Tổ ấm gia đình” cho trẻ cùng đi sắm tết, qua đó trẻ hiểu rõ hơn về công việc của mọi người trong gia đình trong ngày tết
 
 
 
- Thiết kế tranh hoạt động : Cô cho trẻ cùng cắt. Tranh ảnh trong hoạ báo, sách truyện cũ, rồi dán lên bảng hoạt động được thiết kế như sau:
 
 * Góc tạo hình : ở chủ điểm này có thể cho trẻ làm ra rất nhiều sản phẩm ở góc tạo hình bằng các nguyên vật liệu khác nhau như:
Xé dán, vẽ cây mùa xuân
Nguyên vật liệu : giấy màu, hồ dán, giấy trắng, bút sáp màu, kéo...
- Thổi và vẽ hoa đào, hoa mai( hình e1)
Nguyên vật liệu: giấy A4 loại dày, màu nước, ống hút, tăm bông
Cách làm: lấy một ít màu nước cho ra giấy, dùng ống hút thổi theo các hướng tạo thành cành, nhánh. Dùng bông tăm chấm màu rồi vẽ hoa, lá
 
 
- Làm tranh đất
Chuẩn bị:bìa cat tông cũ cắt thành từng miếng khổ A4, đất nặn
Cách làm cô cho trẻ chia đất rồi nặn từng chi tiết nhỏ gắn lên tranh
        - Sáng tạo tranh từ rau củ quả
         Chuẩn bị : màu nước, lá cây, củ cà rốt cắt nửa, tỉa thành cánh hoa, củ khoai tây hoặc khoai lang tỉa hoa, giấy A4
         Cách làm: cô cho trẻ lấy những chiếc lá, củ đã chuẩn bị sẵn chấm vào bát màu nước rồi in ra giấy, tạo thành nhưng bức tranh ngộ nghĩnh theo sự sáng tạo của trẻ.
ð                 Qua các hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển óc quan sát, khả năng cảm thụ cái đẹp, sự sáng tạo, kĩ năng , nhận thức ...
Góc siêu thị: cho trẻ bán các mặt hàng ngày tết: bánh, mứt, kẹo, đồ hộp, các loại thực phẩm (rau, củ, thịt, bánh chưng...)
 
 
 
 
 
Thiết kế tranh hoạt động : cho trẻ làm bảng giá các loại thực phẩm( trẻ có thể vẽ hoặc cắt dán các loại mặt hàng, cắt dán các con số làm giá trong hoạ báo, tạp chí
 

Bảng giá các loại thực phẩm
Mặt hàng
Giá tiền
(Cắt trong hoạ báo)
(Cắt trong hoạ báo)

            Cho trẻ đóng gói quà tết
   Cửa hàng bán bánh chưng (trẻ có thể gói và bán bánh chưng)
         
* KÕt qu¶
+ Đối với trẻ:
 - Trẻ hưởng ứng tốt, hứng thú khi tham gia cùng cô
 - Trẻ mạnh dạn tự tin, hồn nhiên, cởi mở
 - Trẻ được tham gia vào hoạt động, khám phá, trải nghiệm cho nên kinh nghiệm và kĩ năng trẻ lĩnh hội được một cách bền vững, để lại ấn tượng khó phai mờ trong trẻ vaứ cũng chính môi trường hoạt động phong phú đã giúp trẻ chủ động, tích cực trong việc nêu ý tưởng và hoạt động trải nghiệm, biết chia sẻ, trao đổi, hợp tác trong hoạt động
    - Phụ huynh học sinh rất vui mừng được cùng các con sưu tầm hoạ báo, tranh ảnh, nguyên vật liệu, phế liệu...Qua đó tăng cường mối quan hệ, kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ
Kết quả cụ thể trong đợt khảo sát lần hai như sau:
 

                                    Khảo sát
 
 
Số trẻ/tỉ lệ
Trình độ nhận thức
Kĩ năng hoạt động
Đạt
Chưa đạt
Đạt
Chưa đạt
40
38
2
37
3
Tỉ lệ
95%
5%
92%
8%

Vậy với việc thiết kế tạo lập môi trường hoạt động cho trẻ theo chủ điểm đã có sự tăng giảm cụ thể sau:
 * Về trình độ nhận thức:
    - Số trẻ đạt là : 38/40 đạt tỉ lệ 95 %
    - Số trẻ chưa đạt là 2/40 đạt tỉ lệ 5 %
 * Về kĩ năng hoạt động:
     - Số trẻ đạt là 37/40 đạt tỉ lệ   92 %
     - Số trẻ chưa đạt là 3/40 đạt tỉ lệ 8 %
+ Đối với cô:
    - Giáo viên chủ động ,tạo nhiều cơ hội cho trẻ được thể hiện sự sáng tạo trong hoạt động.
    - Giúp giáo viên có thể lồng ghép, đan cài các hoạt động nhằm cung cấp những kinh nghiệm mang tính tích hợp cần cho cuộc sống của trẻ.
    - Giúp cô và trẻ giao tiếp cởi mở, cô có thể hoà mình vào thế giới của trẻ
    - Giúp trẻ không gò bó trong các hoạt động học tập, vui chơi, nhưng lại đạt được kết quả cao trong việc truyền thụ kiến thức và các kĩ năng hoạt động của trẻ.
 + Đối với phụ huynh:
            - Có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của con mình, nhận thấy được tầm quan trọng của trò chơi v à đồchơi tronghoạt động góc, có nhiều giúp đỡ cho giáo viên trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng.
PhÇn III: KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ
I. KÕt LuËn:
       Việc cho trẻ hoạt động góc là một giờ hoạt động vô cùng quan trọng hàng ngày đối với trẻ không thể thiếu được. Vì thế là một giáo viên cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải khắc phục mọi khó khăn chuẩn bị tốt đồ dùng, đồ chơi để tổ chức cho trẻ hoạt động hàng ngày ở các góc tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với đồ chơi. Qua việc thực hiện áp dụng biện pháp mới tôi thấy trẻ thích chơi hơn, sáng tạo hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học trước bằng những sự hứng thú, tập trung, giúp trẻ chơi với đồ chơi thể hiện được sự khéo léo, óc tưởng tượng, sự giao lưu giữa bạn bè thong qua đồ chơi .
     Giúp cho giáo viên thêm phần khéo léo, sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Biết tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân đã áp dụng vào giờ hoạt động góc của lớp học và cũng có một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế của lớp học để áp dụng vào giờ hoạt động góc. Bản thân tôi sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa để tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động góc cho trẻ theo chương trình hiện hành.
II. KhuyÕn  nghÞ:
Do đặc thù nghề nghiệp làm cả ngày, học sinh thì nhỏ nên thời gian chăm sóc trẻ nhiều, hơn nữa đồ dùng hoạt động góc phải luôn thay đổi theo từng chủ điểm, đồ dùng, đồ chơi phải đủ số lượng phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ. Thời gian dành cho việc làm đồ dùng ở các góc rất hạn chế,  Kiến nghị các cấp cho nhà trường được hợp đồng thêm gi¸o viªn để tạo điều kiện giáo viên làm việc và học tập được tốt hơn. .
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Phần I: Phần mở đầu
   I .Lý do chọn đề tài :
        Mọi người đều công nhận rằng đồ chơi là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu đối với cuộc sống của trẻ. Tuy nhiên ,không phải ai cũng  có tiền để mua hoặc mua được hết đồ chơi cho trẻ . Để thoả mãn hoạt động vui chơi của trẻ chúng ta có thể tự làm lấy đồ chơi cho trẻ. Ở trường mầm non muốn trẻ phát triển tốt thì cô giáo phải là người thể hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà học, bằng cách thông qua “hoạt động góc”.Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung,tổ chức cho trẻ chơi nói riêng. Giáo viên  cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì ? Chơi như thể nào để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ.
Vì vậy đồ chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú  và tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy nhiêu. Từ những thực tế mà tôi đã thể hiện ở lớp, việc cho trẻ hoạt động góc từ các đồ dùng, đồ chơi   tôi đã nhận thấy được rằng việc thực hiện hoạt động góc không phải để cho trẻ chơi không mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn nhau.
Chính vì tầm quan trọng muốn giúp cho sự hứng thú chơi trong trẻ ngày càng nhiều hơn, mở mang kiến thức sâu rộng hơn nên tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng hoạt động góc qua đồ dùng, đồ chơi ”
II. Mục đích nghiên cứu :                                                   
 Thông qua  đồ chơi ỏ giờ hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ năng phân biệt, so sánh, … nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về nội dung bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện.
III. Nhiệm vụ  nghiên cứu :  
- Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc trên lớp ở trường MN Mầm Non.
      - Đề xuất một số biện pháp của Gi¸o viªn nhằm nâng cao chất lượng dậy hoạt động góc. Ở trường MN Mầm Non trong hiện tại và những năm tiếp theo.
      - Cách tìm nguyên vật liệu làm đồ chơi cho trẻ. Cách sử dụng đồ chơi phục vụ cho hoạt động góc
     -  Quá trình trẻ chơi với đồ chơi đó như thế nào ở các góc chơi
IV. Phạm vi nghiên cứu :
         -  Bước đầu làm quen công tác nghiên cứu khoa học, khả năng và điều kiện còn hạn chế, nên tôi chỉ tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng dậy hoạt dộng Góc ở lớp 5 tuổi B trường mầm non Bông Sen.
V. Đối tượng nghiên cứu :
          *         Đối tượng nghiên cứu
-                     Thực trạng và biện pháp về công tác nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc.
          *          Khách thể nghiên cứu:
-                     hoạt động Góc ở trẻ 5 tuổi thực hiện chương trình đổi mới.
           * Địa bàn nghiên cứu: Trường MN Mầm Non Bông sen
 
PHẦN II : NỘI DUNG
 
I. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 
1.) Một số vấn đề cơ bản và cơ sở lý luận của đề tài:
 
* vài nét về vấn đề nghiên cứu:
         1.1 Đặc điểm bản chất của hoạt động Góc.
    Hoạt động không phải là thừa năng lượng ( Như các nhà tư sản phương tây quan niệm) mà hoạt động ở đây cụ thể là hoạt động góccủa trẻ được người lớn tổ chức,hướng dẫn, giúp đởtẻ tái tạo lại những kiến thức trẻ đã được học, được nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy. Trong giờ học, những sự việc, hiện tượng sẩy ra trong môi trường sống gần gũi trẻ, thông qua đó trẻ học được mẫu nhân cách phù hợp với xã hội loài người . Trẻ chơi chủ yếu do mâu thuẫn nhu cầu và khả năng của trẻ, nhu cầu muốn bắt chước , muốn làm người lớn, nhưng khả năng và sức lực của trẻ chưa đủ để làm người lớn do đó trẻ giải toả mâu thuẫn đó dưới một hình thức cực kì độc đáo đó là hoạt động Góc:
-         Góc phân vai
-         Góc xây dựng
-         Góc học tập
-         Góc nghệ thuật
-         Góc thiên nhiên
 Nghĩa là chúng tham gia vào xã hội người lớn theo cách riêng của mình. Chúng tưởng tượng mình là người lớn và cũng đóng một cương vị xã hội như họ Ví dụ: Người mẹ , cô giáo, chú công nhân, bác sỹ…. .
 Với vai trò chúng tái tạo lại cuộc sống của người lớn một cách tổng quát trong hoàn cảnh tưởng tượng. Hoạt động Góc có một đặc trưng rất riêng vì chơi của trẻ không phải là thật, mà là giả Vờ, nhưng sự giả vờ ấy mang tính chất rất thật.
Ví dụ : Góc xây dựng : trẻ giả vờ đóng vai chú công nhân, những việc làm của trẻ thể hiện rất cần cù, cặm cụi làm công việc của người công nhân đồng thời trẻ biết hợp tác với nhau để thực hiện một công việc được giao.
 Hay trẻ “ Giả vờ đóng vai Bác sĩ” trẻ thể hiện là là 1 Bác sĩ tốt hết lòng chăm sóc bệnh nhân của mình.nhưng hoạt động của trẻ không nhằm đến mục đích cuối cùng là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ để thoả mãn nhu cầu xã hội của trẻ – làm quen và tham gia vào xã hội người lớn. Tức là hoạt động góc của trẻ không nhằm làm ra sản phẩm mà nằm trong sự hấp dẫn của quá trình hoạt động.
 Ví dụ: Góc học tập:
Trẻ tái tạo lại những gì đã được cô dậy trẻ trên tiết học hoặc những kiến thức chưa chuyển tải hết trong tiết học chung. Nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ vững bền hơn.Và tư duy trừu tượng phát triển, kèm theo là tư duy logic, tư duy ngôn ngữ cũng phát triển.
Trong các giờ học trước cô dậy các cháu nặn những con vật nuôi trong nhà, hoặc nặn những người thân, trong hoạt động góc cháu có thể sáng tạo nặn cô giáo và các bạn đi chơi công viên,…
 Như vậy, rõ ràng hoạt động góc được phát triển và mở rộng dần theo sự phong phú và mở rộng các mối quan hệ qua lại của trẻ với môi trường xung quanh. Bản chất hoạt động góc là một hoạt động phản ánh sáng tạo, độcđáo sự tác động qua lại giữa trẻ với môi trường xung quanh. Khi trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang sống cuộc sống thực. Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành động một cách tự lực, tự nguyện và tự tin.
1.2/ Ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức hoạt động góc.
 Trong hoạt động gãc lµ tổng hồ c¸c loại trị chơi . trong qu¸ trình chơi trẻ cã thể tự bổ sung để mở rộng chủ đề chơi, nội dung chơi, nội dung hoạt động. Chính vì vậy đặc trưng cơ bản của trẻ chơi lµ qu á trình tưởng tưởng biểu hiện rất râ, trẻ được tự do tù tạo nghĩa là tự nghĩ ra chủ đề chơi nội dung chơi…vì vậy m nội dung chơi luơn phụ thuộc vo kinh nghiệm của trẻ. Hoạt động gĩc lµ phương tiện gi¸o dục nhận thức. Trong quḠtrình thực hiện các trò chơi, trẻ phải sử dụng cácphương tiện, đồ dïng, nhờ sự tiếp xóc vốn hiểu biết của trẻ được mở rộng như: tªn gọi, mµu sắc, kích thước, hình dạng những thuộc tính khơng gian của đồ vật….. hay khi đứng trªn cương vị của người lớn( qua c¸c vai chơi) để thể hiện hoạt động của họ, trẻ mới hiểu được ý nghĩa hoạt động của con người lµ: lµm việc vì người kh¸c. Hoạt động gãc củng cố chính xác và  mở rộng sự hiểu biết của trẻ về hiện tượng xung quanh. Nội dung của hoạt động gãc lµ cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ, trong khi hoạt động trẻ phản ¸nh cuộc sống đó  một cách sáng tạo và độc đáo.  Thông qua hoạt động góc trẻ thực sự làm  chủ những gì trẻ biết tức là trẻ biết vận dụng những kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống xung quanh để thực hiện nhu cầu chơi.
Ví dụ: Kh«ng cã dao ®Ó c¾t rau khi ch¬i trß ch¬i (nấu ăn), trẻ dïng miếng nhựa giống con dao để cắt vµ tiÕn hµnh thao t¸c  như đang cắt bằng dao thật. Hơn thế nữa những biểu hiện tri thức của trẻ thu nhận được trong cuộc sống sẽ được củng cố, chính x¸c vµ s©u sắc hơn.
Ví dụ : Sự hiểu biết về cơng việc của B¸c c«ng nh©n, của B¸c sĩ sẽ s©u sắc hơn khi chơi trß ch¬i x©y dùng, trß ch¬i B¸c sÜ.
Cũng trong hoạt động gãc ph¸t triển nhu cầu nhận thức, tính tØ mØ, ham hiểu biết của trẻ. Đây lµ một cơ sở căn bản để gi¸o dục trí tuệ cho trẻ, hoặc trong khi hoạt động trẻ đóng một vai nµo đó thể hiện những hµnh động vµ mối quan hệ của người lớn, trẻ muốn đóng đúng hơn, giống thật hơn, nhưng vốn tri thức vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống của trẻ chưa đủ nªn cũng xuất hiện nhu cầu nhận thức mới, đó cũng lµ một yếu tố trong sự ph¸t triển trí tuệ.
Trong khi hoạt động gãc c¸c qu¸ tr×nh t©m lý, nhận thức cũng ph¸t triển, chẳng hạn khi đóng vai, m« tả hiện tượng nµy hay hiện tượng kia, trẻ thường suy nghĩ về chng thiết lập mối quan hệ giữa c¸c hiện tượng kh¸c nhau, tức lµ  trẻ phải huy động tất cả tri thức của mình, lóc nµy  tư duy, trí nhớ của trẻ cũng được ph¸t triển.
 Trong khi chơi trẻ được đối thoại cng nhau, trao đổi tư tưởng thoả thuận, thương lượng cng nhau, trẻ phải nãi cho c¸c b¹n kh¸c hiểu vµ phải hiểu lời bạn kh¸c nãi , nªn ng«n ng÷ ®­îc ph¸t triển. Ng«n ng÷ ®ãng vai trß rất quan trọng vì nhờ cã ng«n ngữ trẻ mới giao tiếp vµ trình bầy ý kiến của mình với bạn. Cũng chính trong hoạt động gãc trÎ ph¶I lu«n tạo ra hoµn cảnh chơi, sử dụng vật liệu thay thế, sử dụng c¸c kí hiệu tượng trưng, điều nµy lµm cho trÝ tưởng tượng, nên óc s¸ng tạo của trẻ ph¸t triển mạnh mẽ.
Ví dụ: Khi đóng vai Bác sĩ, do động cơ bắt chước Bác sĩ giống thật hơn nên trẻ dễ dàng phục tùng các qui tắc ẩn kín trong vai chơi. Đó là bác sĩ ân cần, chu đáo, thông cảm và có trách nhiệm với bệnh nhân. Hoặc thông qua người bán hàng trẻ học được cách cư sử giữa người với người một cách lịch lãm, như chào hỏi cảm ơn… của người mua hàng và giao hàng trong khi giao tiếp.
 Thông qua trò chơi sáng tạo. Cô giáo giúp trẻ hình thành phẩm chất đạo đức quí b¸u như: lòng nhân ái, ân cần, tốt bụng, chu đáo, quan tâm, cảm thông thật thà, dũng cảm, kiên trì, chịu khó… Đặc biệt là lòng nhân ái – không có một loại hình hoạt động nào ở tuổi mẫu giáo lại có thể giúp trẻ bộc lộ xúc cảm, tình cảm và thái độ của mình một cách thoải mái, tự nhiên như thể hiện các vai chơi trong hoạt động Góc. Trẻ xúc động, vui buồn theo vai chơi của mình, trẻ bồn chồn lo lắng hồi hộp, xót xa khi con ốm( trong trò chơi mẹ con); trẻ biết âu yếm, vuốt ve, chải đầu cho búp be (trò chơi với búp bê). Trẻ thông cảm, vội vàng có trách nhiệm với bệnh nhân khi đóng vai Bác sĩ ; Trẻ cần cù xếp từng viên gạch, một cách nhẹ nhàng khi chơi trò chơi xây dựng.. trẻ khéo léo kiên trì khi chơi trò chơi học tập( tô các chữ chấm mờ , điền chữ còn thiếu trong từ nối các số với số lượng đồ vật, cắt dán các bông hoa, hay quả còn thiếu trên cành. Nặn tái tạo lại các con vật, trái cây, vẽ những gì mà cháu nhìn thấy hoặc đã được học trong các tiết hoạt động chung mà chưa thực hiện hết. Như vậy hoạt động góc còn là phương tiện phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết cho trẻ. Sự suy luận phán đoán, óc tư duy hình tượng và tư duy trừu tượng tư duy lô rích của trẻ được hình thành và phát triển mạnh .
      Cứ như vậy qua quá trình hoạt động Góc việc trải nghiệm tình cảm và việc luân đổi vai chơi giúp trẻ đặt mình vào vị trí của người khác, từ đó biểu tượng của lòng nhân ái dần được khắc sâu trong trẻ, đặt nền móng đầu tiên cho việc giáo dục đạo đức ở trẻ Mầm Non.
   Ngoài ra, hoạt động góc còn là phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo vì phần lớn các hoạt động có kèm theo vận động : Đi, chạy, nhẩy..những vận động này sẽ giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tăng hô hấp, máu lưu thông…giúp cho các chức năng khác nhau của cơ thể phát triển và củng cố các vận động cơ bản. Đi, chạy nhảy..phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo…
 Mặt khác trong khi hoạt động với nhiều thể loại hoạt động với nhiều chủng loại phong phú với các đồ chơi hấp dẫn nhiều mầu sắc, trẻ phấn khởi vui ve là điều kiện tốt cho sự phát triển thể lực và tâm lý trẻ mẫu giáo. Hoạt động góc bao gồm cả các trò chơi sáng tạo cũng là phương tiện giáo dục thẩm my cho trẻ, thông qua hoạt động chơi trẻ cảm nhận được cái đẹp của sự phong phú đa dạng về mầu sắc, về kích thước, chất liệu, âm thanh của đồ vật, đồ chơi. Thông qua quá trình hoạt động trẻ còn cảm nhận được caí đẹp trong hành vi cư sử giữa người với người. Đặc biệt là trongtrò chơi xây dựng, lắp ghép giúp trẻ tự mình sáng tạo ra cái đẹp( các công trình xây dựng) từ đó phát triển tình cảm thẩm mỹ cho trẻ.
 Cuối cùng hoạt động góc còn là phương tiện giáo dục lao động vì trong các hoạt động góc thường phản ánh sinh hoạt của người lớn trong xã hội, phản ánh các hình thức lao động của người lớn nên qua các trò chơi hình thành ở trẻ một số kỹ năng lao động như cầm dao, cầm kéo, các thao tác nấu ăn quét dọn nhà cửa cũng qua hoạt động góc, Trẻ định ra được mục đích chơi và nỗ lực cùng nhau thực hiện kết quả. Tất nhiên không mang lại kết quả cụ thể nào nhưng có tác dụng hình thành tính mục đích, tính tổ chức, tính sáng tạo, tính cần cù, khả năng chú ý, tư duy, ngôn ngữ tính đồng đội, tính hợp tác. Tính nhường nhịn ,tương thân tương ái… đây chính là những phẩm chất cần thiết cho hoạt động sau này. Ngoài ra những hoạt động tích cực trong quá trình hoạt động góc có ý nghĩa tích cực trong việc giáo dục lòng yêu lao động. Vì thế  NK. Crupxaia nói: “Trò chơi ®ã chính là lao động”.
* Tóm lại: Với những ý nghĩa rất quan trọng như trên hoạt động góc có giá trị rất lớn trong việc phát triển toàn diện nhân của trẻ mẫu giáo và đã trở thành phương tiện để giáo dục trẻ em; có giá trị không nhỏ nó quyết định sự thành công trong việc phát triển Tình cảm xã hội – phát triển thẩm mỹ- phát triển thể chất – phát triển ngôn ngữ - phát triển nhận thức. Hay nói cách khác nó là phương tiện giáo dục không thể thiếu nhằm phát triển toàn diện nhân cách và trí tuệ cho trẻ ở trường Mầm Non .  
 
Với ý nghĩa trên tôi hy vọng nếu đề tài thành công sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc tại nơi tôi công tác.  
 
 
4./ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động góc ở lớp 5 tuổi
* Việc thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ được tuân theo các nguyên tắc sau:
+ Chia diện tích phòng thành các góc hoặc các khu vực chơi khác nhau
+ Bố trí góc chơi yên tĩnh (tạo hình, sách..) xa các góc ồn ào( xây dựng, gia đình, bán hàng..)
+ Có góc cố định (góc tạo hình, gia đình, sách..), có góc di động hoặc thay đổi tuỳ theo chủ đề chính của lớp trong thời gian đó
+ Có ranh giới riêng giữa các góc (sử dụng mảng tường, các giá, tủ để ngăn cách)
+ Có lối đi lại giữa các góc, đủ rộng cho trẻ di chuyển
+ Bố trí bàn ghế ,đệm, gối.. phù hợp với từng góc
+ Đồ chơi, học liệu để mở, vừa tầm với của trẻ
+ Đặt tên góc dễ hiểu đối với trẻ
+ Sau mỗi chủ đề cần thay đổi cách bố trí và hoạt động ở các góc để tạo cảm giác mới lạ và hấp dẫn đối với trẻ
+ Cho phép trẻ tham gia tổ chức góc chơi của mình
 
*Một số gi¶i pháp thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ:
a. Thư viện đồ chơi:
Ngoài những giờ học, hoạt động trên lớp, trẻ được luân phiên đến thư viện chơi, tập… bởi nơi đây vó nhiều loại sách, đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng. Thư viện đồ chơi có nhiều góc chơi giúp trẻ học bằng chơi, chơi mà học rất có kết quả nhö vaäy thư viện đồ chơi nhiều loại sách từ nhà trẻ đến lớp mẫu giáo theo chủ đề, chủ điểm phục vụ nội dung chương trình giáo dục của ngành mầm non seõ thöïc hieän toát chuyên đề “Làm quen văn học - chữ viết”, laø hieäu tröôûng nhà trường,toâi luoân lo laéng suy nghĩ cần phải thaønh laäp phòng thư viện đồ chơi, nhằm tạo điều kiện để trẻ được thực nghiệm. Đây là môi trường phong phú giúp trẻ làm quen với việc “đọc sách” từ tuổi mầm non. Bước đầu hình thành cho trẻ có một số kỹ năng “đọc viết” chuẩn bị điều kiện để trẻ vào học phổ thông.
 Nhaø tröôøng caàn coù các loại sách: Những bộ tranh nhà trẻ, truyện tranh chữ to, thơ chữ to, tạp chí, hoạ báo đều có hình ảnh minh hoạ. Về truyện thì có truyện cổ tích kể theo tranh, truyện dân gian Việt Nam, truyện kể sáng tạo. Những bài thơ, ca dao, đồng dao cùng các nguồn tài liệu được chọn lựa phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ và các nội dung sách có liên quan đặc thù văn hoá địa phương. Sách là một phần trong đồ dùng đồ chơi cho trẻ: sách giúp trẻ làm quen môi trường chung quanh, làm quen với tạo hình, với toán, với chữ viết…
Ngoài ra, còn có sách cho cô tham khảo những nội dung văn hoá dân tộc Việt Nam , chăm sóc sức khoẻ, sách truyện tranh của nước ngoài… đối với trẻ đồ chơi cũng là một loại sách đặc biệt sinh động. Trẻ không những xem tranh, ngắm nhìn tranh trong sách mà trẻ còn hoạt động với đồ vật, đồ chơi, và tự kể theo ngôn ngữ của trẻ. Cô giúp trẻ sửa những từ trẻ dùng không đúng và giúp trẻ phát triển từ mới. Trẻ có thể tự làm sách truyện từ tranh ảnh do trẻ tự vẽ hoặc sưu tầm để rèn luyện khéo tay. Trẻ chơi ghép tranh có từ dưới tranh, trẻ chỉ các “chữ cái” hoặc “từ” trẻ đã làm quen. Trẻ kể chuyện theo tranh về các loại thực phẩm, món ăn cách chế biến. Bộ tranh lô tô giúp trẻ kể chuyện những vật nuôi trong gia đình, con vật sống trong rừng… trên cùng một bức tranh, nhiều trẻ kể theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra với đồ chơi nước, trẻ tưởng tượng thuyền, đò trôi trên sông, đồ chơi cát trẻ nghĩ ra cách chơi đắp núi, xây cầu vừa chơi vừa đọc thơ, ca dao, đồng dao…
Trong thư viện đồ chơi có bàn xoay, có tranh rời trẻ tự sắp thành câu chuyện, có sân khấu rối với đủ loại rối… để trẻ diễn tập, tạo nhiều hứng thú. Trẻ giới thiệu nhân vật trong truyện và thơ, trẻ có thể thể hiện các nhân vật trong vai Thánh Gióng, Tấm Cám, Cấy khế… làm tái hiện tâm trạng, hành động, ngôn ngữ của các nhân vật trong câu chuyện, trẻ cũng tự chơi với nhân vật rối và còn dùng rối để kể, nói chuyện một cách tự nhiên.
Đồ chơi vốn có nhiều chủng loại trong đó đồ chơi bằng điện tử mang tính giáo dục hiện đại. Loại đồ chơi này vừa hình ảnh vừa có âm thanh, trẻ phân biệt tiếng kêu của nhân vật, phân biệt các phương tiện giao thông. Trẻ chơi chuyển động các hình ảnh trên màn hình thật say sưa hấp dẫn. Trẻ hiểu tiếng tượng thanh như “suối chảy róc rách”, “chim hót líu lo” tiếng tượng hình “mây trôi lững lờ”, em bé được “nâng niu”.
Cô hướng dẫn giúp trẻ phát âm chuẩn, trẻ thuộc nhiều thơ, biết nhiều truyện, nắm vốn từ phong phú phân biệt từ láy như “lung linh, lấp lánh…” hiểu từ chính xác hơn như “run cầm cập, kêu ầm ĩ”… bước đầu cảm nhận từ văn học “đẹp như trăng rằm, đẹp như tơ nhuộm”… trẻ nói trôi chảy khi diễn đạt ý muốn và cảm xúc tình cảm của mình; và có thể sử dùng các từ này vào đời sống của trẻ.
Ở phòng thư viện đồ chơi còn trang bị phương tiện nghe, nhìn đầy đủ với băng tiếng, băng hình như Tích Chu, Cô bé quàng khăn đỏ… trẻ nghe mãi, thích xem phim, hiểu rõ nội dung câu chuyện, kể lại cho ông bà cha mẹ và bạn bè nghe. Trường đã chỉ đạo giáo viên ở lớp và giáo viên phụ trách phải nắm chương trình giảng dạy, và cùng hợp tác rất chặt chẽ nên việc thực hiện chuyên đề đã đạt kết quả rất cao.
Việc trang trí góc sách, đồ dùng đồ chơi phải phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Tăng cường các điều kiện cho trẻ được hoạt động cá nhân và theo nhóm nhỏ. Trẻ được rèn luyện khả năng quan sát, cảm thụ, giúp trẻ yêu thích văn học, phát triển năng khiếu. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ trước quần chúng, trước các bậc phụ huynh, các buổi liên hoan văn nghệ, không chỉ có trẻ năng khiếu tham gia mà lần lượt các trẻ trong trường đều được trình diễn kể chuyện, đọc thơ gây được nhiều niềm tin, cảm tình.
b, Thiết kế tranh chủ điểm
+Mục đích:
 - Gây hứng thú cho trẻ, cung cấp kinh nghiêm cho trẻ
 - Để cho mọi người biết đang học chủ điểm gì?
 - Phản ánh nội dung cơ bản của chủ đề , chủ điểm ,để cô và trẻ hướng vào thực hiện.
 • Tranh chủ điểm treo ở vị trí dễ nhìn
   Tranh chủ điểm có thể là tranh vẽ tập thể của các trẻ và cô hoặc tranh theo kiểu mạng . Có sự bổ sung dưới mảng một đề tài để cung cấp thêm kiến thức , kinh nghiệm cho trẻ
    Cụ thể cách làm tranh chủ điểm ở một số ví dụ như sau:
       -VD: Chủ điểm “ Thế giới động vật”
Trước khi bước vào chủ điểm coõ troứ chuyện trao đổi về chủ điểm sắp học coõ tìm hiểu xem trẻ đã biết và chưa biết điều gì về chủ điểm, để từ đó cùng trẻ và phụ huynh chuẩn bị nguyên vật liệu như : tranh ảnh, các con vật, mô hình, băng đĩa về các loài động vật
Khi thiết kế tranh chủ điểm coõõ cũng cùng trẻ trò chuyện, thảo luận về nụi soỏng, đặc điểm nổi bật của các loài động vật đó, cho các cháu vẽ 1 bức tranh tập thể (trên giấy cuộn to ghép vào) về thế giới của các loài động vật : động vật sống trong gia đình (chó, mèo,gà, ngan...), động vật sống dưới nước (cá, tôm, cua, ốc, mực..), động vật sống trong rừng (hổ, khỉ, báo, voi...), các loài côn trùng (bướm, ong, chuồn chuồn...). Không nhất thiết trẻ phải vẽ xong trong một buôỉ , mà cô và trẻ bổ xung tiếp vào các chủ đề nhánh nhỏ sau đó bằng cách vẽ hoặc tô màu (trên giấy A4), rồi cắt dán bổ xung vào bức tranh => Đến cuối chủ điểm có thể cho trẻ quan sát lại bức tranh và tổng kết chủ đề
 
 
 
Tương tự ở Chủ điểm “ Bé với giao thông” coõ cũng cùng trẻ chuẩn bị những nguyên vật liệu mở ở góc chủ điểm như: tranh ảnh do trẻ sưu tầm , bút sáp mầu , giấy vẽ, giấy màu, giấy nhăn, hồ dán , kéo ….
Trẻ tạo lập tranh chủ điểm theo từng chủ đề nhánh, qua các hoạt động chiều hoặc hoạt động góc ở góc tạo hình …
 
c, Thiết kế môi trường hoạt động ở các góc theo các chủ đề
       Sau đây tôi xin đi vào thiết kế môi trường hoạt đông ở các góc theo một vài chủ đề cụ thể:
 · Chủ đề : Ngày hội của mẹ
Tôi thiết kế môi trường hoạt động ở một số góc như sau :
+Góc sách:
- Trang trí góc đọc sách: Để làm cho góc đọc sách thực sự hấp dẫn đối với trẻ ,lôi cuốn trẻ, cần sử dụng các gam màu sáng để trang trí góc này : thảm, đệm, các giỏ để sách …;trưng bày các con rối ,trò chơi, tranh ảnh; các tập băng ghi âm hoặc băng hình về các câu chuyện có trong giá sách; các sách do trẻ tự sưu tầm…
Ví dụ; - Cho trẻ ghi lời hứa với mẹ
Nguyên liệu: những mảnh giấy nhỏ, bút sáp màu, hồ dán.
Cách tạo môi trường: giáo viên hỏi trẻ muốn hứa điều gì với mẹ, cô ghi giúp và để cho trẻ tự trang trí lời hứa đó, rồi tự dán lên
Nhất. Làm sách về mẹ mang tên “Ai hiểu mẹ nhất” dưới dạng một bài phỏng vấn nho nhỏ => Qua đó trẻ hiểu về mẹ của mình hơn
 Cách làm : phát cho mỗi mẹ của trẻ môt phiếu và đề nghị ghi đầy đủ thông tin. Mỗi trẻ cũng có một phiếu tương tự, nhưng cô giáo sẽ ghi theo sự hiểu biết của chính đứa trẻ. Cô dán hai tờ phiếu đó cạnh nhau và cho trẻ và mẹ cùng so sánh xem ai hiểu mẹ mình
 
+ Góc tạo hình:
   Cho trẻ vẽ chân dung mÑ , lµm b­u thiÕp tÆng c« gi¸o
   Nguyên liệu : Giấy A4, bìa màu, giấy nhăn, giấy màu, kéo, hồ dán, dây kim tuyến, lá cây khô, hoặc tươi.
  Cách làm : cô và trẻ cùng thiết kế các loại hình dáng của bưu thiếp. Sau đó cô cho trẻ tự trang trí theo những gì trẻ thích
-                      =>Trẻ có thể làm trong giờ hoạt động góc hoặc các buổi hoạt động chiều
 
-                      Trẻ làm tít chữ tập thể để thể hiện tình cảm đối với mẹ
 
 · Chủ đề :Thế giới động vật
Tôi có thể thiết kế môi trường hoạt động mở ở một số góc sau:
   
Góc xây dựng : cho trẻ xây vườn bách thú
. Thiết kế tranh hoạt động góc xây dựng: Tranh chuồng thú, vườn hoa, thảm cỏ, cả khuôn viên của vườn bách thú.
Tạo các nguyên vật liệu khác nhau để xây chuồng thú (hộp, khối gỗ, khối nhựa, bộ lắp ghép, để phát triển trí tưởng tượng, năng lực cảm thụ của trẻ.
Tạo các kiểu thảm cỏ bằng các nguyên vật liệu khác nhau như: giấy nhăn, dây nilon , nhựa
Tạo ra hoa : cho trẻ lấy xốp màu cắt thành cánh hoa, sau đó dính vào vỏ thạch, lấy ống hút làm cành. Hoặc làm bằng giấy nhăn và xốp quấn quanh dây thép.
Tạo cây : (cây dừa, cây vạn tuế) Dùng giấy bìa cũ làm thân, xốp màu làm lá
- Dùng sỏi, vỏ sò, để trẻ xếp đường đi
Các con vật cô và trẻ có thể tạo thêm bằng cách vẽ hình các con vật đó rồi gắn vào đế xốp,
( Chú ý: Chuẩn bị nguyên vật liệu mở để cho trẻ trang trí)
· Làm nội quy ở các góc. Cô và trẻ cùng thảo luận và đề ra nội quy cho từng góc đó. Hàng ngày cô và trẻ có thể dựa vào đó để đánh giá xem góc chơi nào chơi ngoan nhất, đúng nội quy nhất
 
 
 
 
 
 
 
Góc Bé tập làm nội trợ:
-          Thiết kế tranh hoạt động các thực phẩm được chế biến từ động vật. Cô chia thành 2 cột
.
 Thực phẩm sống
Thực phẩm đã được chế biến
( Trẻ vẽ hoặc cắt dán)
(Trẻ vẽ hoặc cắt dán)
 
ở mỗi cột cô cho trẻ sưu tầm, cắt dán các thực phẩm sống và chín
Cho trẻ làm các bài tập về dinh dưỡng để trẻ hiểu được giá trị dinh dưỡng của các món ăn..
- Tạo các món ăn từ đất nặn: thịt bò, xôi, đỗ
- Cô chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ làm các món ăn như :
-Món nem: Túi nilon( làm vỏ quấn nem), Giấy màu vụn, xốp màu vụn (làm nhân nem), băng dính 1 mặt (dán)
- Món bánh : đất nặn trắng (nặn bánh trôi), đất nặn vàng (nặn bánh rán) ,
· Chủ đề : “ Tết và mùa xuân”
Ơ chủ điểm này tôi thiết kế môi trường hoạt động ở một số góc như sau:
Gia đình vui sắm tết

(Tranh vẽ chân dung mẹ) Mother

 
(Tranh vẽ chân dung bố) Father
(Tranh vẽ chân dung bé) Baby
Thời trang
Món ăn
Đồ dùng
Thời trang
Món ăn
Đồ dùng
Thời trang
Món ăn
Đồ dùng

 

Góc “ Tổ ấm gia đình” cho trẻ cùng đi sắm tết, qua đó trẻ hiểu rõ hơn về công việc của mọi người trong gia đình trong ngày tết
 
 
 
- Thiết kế tranh hoạt động : Cô cho trẻ cùng cắt. Tranh ảnh trong hoạ báo, sách truyện cũ, rồi dán lên bảng hoạt động được thiết kế như sau:
 
 * Góc tạo hình : ở chủ điểm này có thể cho trẻ làm ra rất nhiều sản phẩm ở góc tạo hình bằng các nguyên vật liệu khác nhau như:
Xé dán, vẽ cây mùa xuân
Nguyên vật liệu : giấy màu, hồ dán, giấy trắng, bút sáp màu, kéo...
- Thổi và vẽ hoa đào, hoa mai( hình e1)
Nguyên vật liệu: giấy A4 loại dày, màu nước, ống hút, tăm bông
Cách làm: lấy một ít màu nước cho ra giấy, dùng ống hút thổi theo các hướng tạo thành cành, nhánh. Dùng bông tăm chấm màu rồi vẽ hoa, lá
 
 
- Làm tranh đất
Chuẩn bị:bìa cat tông cũ cắt thành từng miếng khổ A4, đất nặn
Cách làm cô cho trẻ chia đất rồi nặn từng chi tiết nhỏ gắn lên tranh
        - Sáng tạo tranh từ rau củ quả
         Chuẩn bị : màu nước, lá cây, củ cà rốt cắt nửa, tỉa thành cánh hoa, củ khoai tây hoặc khoai lang tỉa hoa, giấy A4
         Cách làm: cô cho trẻ lấy những chiếc lá, củ đã chuẩn bị sẵn chấm vào bát màu nước rồi in ra giấy, tạo thành nhưng bức tranh ngộ nghĩnh theo sự sáng tạo của trẻ.
ð                 Qua các hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển óc quan sát, khả năng cảm thụ cái đẹp, sự sáng tạo, kĩ năng , nhận thức ...
Góc siêu thị: cho trẻ bán các mặt hàng ngày tết: bánh, mứt, kẹo, đồ hộp, các loại thực phẩm (rau, củ, thịt, bánh chưng...)
 
 
 
 
 
Thiết kế tranh hoạt động : cho trẻ làm bảng giá các loại thực phẩm( trẻ có thể vẽ hoặc cắt dán các loại mặt hàng, cắt dán các con số làm giá trong hoạ báo, tạp chí
 

Bảng giá các loại thực phẩm

 
Mặt hàng
Giá tiền
(Cắt trong hoạ báo)
(Cắt trong hoạ báo)

 

            Cho trẻ đóng gói quà tết
   Cửa hàng bán bánh chưng (trẻ có thể gói và bán bánh chưng)
         
* KÕt qu¶
+ Đối với trẻ:
 - Trẻ hưởng ứng tốt, hứng thú khi tham gia cùng cô
 - Trẻ mạnh dạn tự tin, hồn nhiên, cởi mở
 - Trẻ được tham gia vào hoạt động, khám phá, trải nghiệm cho nên kinh nghiệm và kĩ năng trẻ lĩnh hội được một cách bền vững, để lại ấn tượng khó phai mờ trong trẻ vaứ cũng chính môi trường hoạt động phong phú đã giúp trẻ chủ động, tích cực trong việc nêu ý tưởng và hoạt động trải nghiệm, biết chia sẻ, trao đổi, hợp tác trong hoạt động
    - Phụ huynh học sinh rất vui mừng được cùng các con sưu tầm hoạ báo, tranh ảnh, nguyên vật liệu, phế liệu...Qua đó tăng cường mối quan hệ, kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ
Kết quả cụ thể trong đợt khảo sát lần hai như sau:
 

                                    Khảo sát

 
 
 
Số trẻ/tỉ lệ
Trình độ nhận thức
Kĩ năng hoạt động
Đạt
Chưa đạt
Đạt
Chưa đạt
40
38
2
37
3
Tỉ lệ
95%
5%
92%
8%

 

Vậy với việc thiết kế tạo lập môi trường hoạt động cho trẻ theo chủ điểm đã có sự tăng giảm cụ thể sau:
 * Về trình độ nhận thức:
    - Số trẻ đạt là : 38/40 đạt tỉ lệ 95 %
    - Số trẻ chưa đạt là 2/40 đạt tỉ lệ 5 %
 * Về kĩ năng hoạt động:
     - Số trẻ đạt là 37/40 đạt tỉ lệ   92 %
     - Số trẻ chưa đạt là 3/40 đạt tỉ lệ 8 %
+ Đối với cô:
    - Giáo viên chủ động ,tạo nhiều cơ hội cho trẻ được thể hiện sự sáng tạo trong hoạt động.
    - Giúp giáo viên có thể lồng ghép, đan cài các hoạt động nhằm cung cấp những kinh nghiệm mang tính tích hợp cần cho cuộc sống của trẻ.
    - Giúp cô và trẻ giao tiếp cởi mở, cô có thể hoà mình vào thế giới của trẻ
    - Giúp trẻ không gò bó trong các hoạt động học tập, vui chơi, nhưng lại đạt được kết quả cao trong việc truyền thụ kiến thức và các kĩ năng hoạt động của trẻ.
 + Đối với phụ huynh:
            - Có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của con mình, nhận thấy được tầm quan trọng của trò chơi v à đồchơi tronghoạt động góc, có nhiều giúp đỡ cho giáo viên trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng.
PhÇn III: KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ
I. KÕt LuËn:
       Việc cho trẻ hoạt động góc là một giờ hoạt động vô cùng quan trọng hàng ngày đối với trẻ không thể thiếu được. Vì thế là một giáo viên cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải khắc phục mọi khó khăn chuẩn bị tốt đồ dùng, đồ chơi để tổ chức cho trẻ hoạt động hàng ngày ở các góc tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với đồ chơi. Qua việc thực hiện áp dụng biện pháp mới tôi thấy trẻ thích chơi hơn, sáng tạo hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học trước bằng những sự hứng thú, tập trung, giúp trẻ chơi với đồ chơi thể hiện được sự khéo léo, óc tưởng tượng, sự giao lưu giữa bạn bè thong qua đồ chơi .
     Giúp cho giáo viên thêm phần khéo léo, sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Biết tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân đã áp dụng vào giờ hoạt động góc của lớp học và cũng có một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế của lớp học để áp dụng vào giờ hoạt động góc. Bản thân tôi sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa để tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động góc cho trẻ theo chương trình hiện hành.
II. KhuyÕn  nghÞ:
Do đặc thù nghề nghiệp làm cả ngày, học sinh thì nhỏ nên thời gian chăm sóc trẻ nhiều, hơn nữa đồ dùng hoạt động góc phải luôn thay đổi theo từng chủ điểm, đồ dùng, đồ chơi phải đủ số lượng phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ. Thời gian dành cho việc làm đồ dùng ở các góc rất hạn chế,  Kiến nghị các cấp cho nhà trường được hợp đồng thêm gi¸o viªn để tạo điều kiện giáo viên làm việc và học tập được tốt hơn. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:Bản quyền thuộc: Trường Mầm non Bông sen tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Phường Minh Tân - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  029.3.851.685 - Fax:              - Email:  mn.bongsen.tpyb@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Hiệu trưởng nhà trường
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái